De op deze website getoonde informatie wordt door Houwen Personenvervoer met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan door Houwen niet worden ingestaan. Houwen Personenvervoer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via Internet alsmede voor technische storingen.
Houwen Personenvervoer verstrekt door middel van deze website louter informatie over diensten die door Houwen Personenvervoer worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Hoewel Houwen Personenvervoer alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Houwen Personenvervoer niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Houwen Personenvervoer worden onderhouden, zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Houwen Personenvervoer uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan Houwen Personenvervoer niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Houwen Personenvervoer worden onderhouden, wordt afgewezen.